อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน

3M : ถุงมือเคลือบโฟมไนไตร ไซส์ L

149.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน

3M : ถุงมือเคลือบโฟมไนไตร ไซส์ M

149.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน

3M : ถุงมือเคลือบโฟมไนไตร ไซส์ XL

149.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
3,590.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 774 ฝาครอบตลับกรองสารเคมี

690.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 502 ฝาครอบ

2,790.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
1,399.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
990.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6800 หน้ากากเต็มหน้า

9,500.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7744C แผ่นกรองฝุ่น

980.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ตลับกรองไอระเหย/สารเคมีหลายชนิด D8006

759.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์และไอกรด D8003

408.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ D8001

429.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ D3091 P100 แผ่นกรองอนุภาค

365.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : แผ่นกรองฝุ่น D3078 (P95) แพ็ค 2ชิ้น

340.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ฝาครอบแผ่นกรองอนุภาค D701 (10 ชิ้น/กล่อง)

710.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
520.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : hf-803sd หน้ากากไส้กรองคู่ แบบครึ่งหน้า

1,220.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : hf-802sd หน้ากากไส้กรองคู่ แบบครึ่งหน้า

1,220.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : hf-801sd หน้ากากไส้กรองคู่ แบบครึ่งหน้า

1,220.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : ตลับกรอง 3M 60927

1,410.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
989.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
1,169.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
1,125.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
940.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
99.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
980.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากอนามัย

3M : MMS FRESH ALCOHOL HAND SPRAY

29.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
ลดราคา!
915.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
ลดราคา!
390.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
49.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
ลดราคา!
45.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
49.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
99.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!
279.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6502QL หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนขนาดกลาง แบบห้อยคอได้

1,100.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7501 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดเล็ก

1,120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7502 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดกลาง

1,120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7503 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดใหญ่

1,120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6001 ตลับกรองไอระเหยสารเคมี

435.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6002 ตลับกรองไอกรด

475.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6003 ตลับกรองไอระเหยสารเคมีและไอกรด

430.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6004 ตลับกรองแอมโมเนีย

525.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
599.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6005 ตลับกรองฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหย

525.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6006 ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส

745.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากเซฟตี้ /งานเชึ่อมโลหะ บัดกรี /งานคลอรีน /งานห้องทดลอง

3M รุ่น 8246 หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและไอกรดเจือจาง มาตรฐาน R95 รุ่น 8246 3M Particulate Ag Relief Respirator, 8246, R95 (20 ชิ้น)

1,950.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6057 ตลับกรอง ไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส

750.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 5N11 N95 แผ่นกรองฝุ่น(1ชิ้น)

64.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 502 ฝาครอบ

300.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
1,979.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3100K หน้ากากไส้กรองเดี่ยว ขนาดเล็ก

590.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3200K หน้ากากไส้กรองเดี่ยว ขนาดมาตราฐาน

560.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
1,139.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : 3200-55 ชุดหน้ากากป้องกันยาฆ่าแมลง

655.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : หน้ากากชนิดไส้กรองเดี่ยว HF-51 ไซส์ S/M

665.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : หน้ากากชนิดไส้กรองเดี่ยว HF-52 ไซส์ M/L

690.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
230.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3301K-55 ตลับกรองไอระเหย สารตัวทำละลาย

210.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3303K-100 ตลับกรองไอระเหยของสารอินทรีย์และกรดแก๊ส

270.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 774 ฝาครอบตลับกรองสารเคมี

80.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 1700 ฐานรองแผ่นกรองอนุภาค

250.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 1744C แผ่นกรอง

80.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 1744C แผ่นกรอง 1 กล่อง

1,420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : หน้ากาก 7502 (ครบชุด)

1,749.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากเซฟตี้/งานพ่นสี ทาสี /งานฉีดยาแมลง

3M : หน้ากาก 6200 (ครบชุด)

1,559.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : หน้ากาก 7502 + 6001

1,519.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากเซฟตี้/งานพ่นสี ทาสี /งานฉีดยาแมลง

3M : หน้ากาก 6200 + 6001

1,290.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

แว่นตานิรภัย/ครอบตานิรภัย 3M

3M : แว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา TGV01-100

120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : ชุดหน้ากาก 7502 + 2097

1,458.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
ลดราคา!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : หน้ากาก 7502 + ตลับ 7093C

1,569.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)