420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
3,300.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 774 ฝาครอบตลับกรองสารเคมี

665.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 502 ฝาครอบ

2,625.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
1,349.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
1,060.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6800 หน้ากากเต็มหน้า

9,500.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7744C แผ่นกรองฝุ่น

980.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ตลับกรองไอระเหย/สารเคมีหลายชนิด D8006

787.00 ฿ 715.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์และไอกรด D8003

449.00 ฿ 408.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ D8001

449.00 ฿ 408.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ D3091 P100 แผ่นกรองอนุภาค

402.00 ฿ 365.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : แผ่นกรองฝุ่น D3078 (P95) แพ็ค 2ชิ้น

375.00 ฿ 340.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : Secure Click™ ฝาครอบแผ่นกรองอนุภาค D701 (10 ชิ้น/กล่อง)

780.00 ฿ 710.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
580.00 ฿ 520.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : hf-803sd หน้ากากไส้กรองคู่ แบบครึ่งหน้า

1,500.00 ฿ 1,220.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : hf-802sd หน้ากากไส้กรองคู่ แบบครึ่งหน้า

1,500.00 ฿ 1,220.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : hf-801sd หน้ากากไส้กรองคู่ แบบครึ่งหน้า

1,500.00 ฿ 1,220.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : ตลับกรอง 3M 60927

1,600.00 ฿ 1,410.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,100.00 ฿ 989.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,300.00 ฿ 1,169.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,200.00 ฿ 1,125.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,050.00 ฿ 940.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
154.00 ฿ 99.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,100.00 ฿ 980.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากอนามัย

3M : MMS FRESH ALCOHOL HAND SPRAY

40.00 ฿ 29.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
Sale!
950.00 ฿ 880.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
Sale!
489.00 ฿ 390.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
79.00 ฿ 45.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
Sale!
69.00 ฿ 45.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
69.00 ฿ 42.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6502QL หน้ากากครึ่งหน้าซิลิโคนขนาดกลาง แบบห้อยคอได้

1,300.00 ฿ 1,100.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7501 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดเล็ก

1,350.00 ฿ 1,120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7502 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดกลาง

899.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 7503 หน้ากากครึ่งหน้าขนาดใหญ่

1,350.00 ฿ 1,120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6001 ตลับกรองไอระเหยสารเคมี

500.00 ฿ 395.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6002 ตลับกรองไอกรด

545.00 ฿ 419.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6003 ตลับกรองไอระเหยสารเคมีและไอกรด

500.00 ฿ 390.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6004 ตลับกรองแอมโมเนีย

620.00 ฿ 460.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6005 ตลับกรองฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหย

620.00 ฿ 460.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6006 ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส

650.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 6057 ตลับกรอง ไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส

650.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากเซฟตี้ /งานเชึ่อมโลหะ บัดกรี /งานคลอรีน /งานห้องทดลอง

3M : 8246 หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและไอกรดเจือจาง มาตรฐาน R95 8246 3M Particulate Ag Relief Respirator, 8246, R95

1,800.00 ฿ 1,595.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 5N11 N95 แผ่นกรองฝุ่น

65.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากเซฟตี้ /งานเชึ่อมโลหะ บัดกรี /งานคลอรีน /งานห้องทดลอง

3M : 9916V 3M Nuisance Ag Relief, 9916 P1 หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและไอกรดเจือจาง มาตรฐาน P1

1,260.00 ฿ 1,100.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองคู่ /ตลับกรองสารเคมี

3M : 502 ฝาครอบ

260.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากเซฟตี้ /งานเชึ่อมโลหะ บัดกรี /งานคลอรีน /งานห้องทดลอง

3M : หน้ากากสำหรับงานบัดกรี หลอมโลหะ พร้อมวาล์วระบายอากาศ 8822 P2 (10 ชิ้น/กล่อง)

740.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,800.00 ฿ 1,595.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3100K หน้ากากไส้กรองเดี่ยว ขนาดเล็ก

560.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3200K หน้ากากไส้กรองเดี่ยว ขนาดมาตราฐาน

560.00 ฿ 490.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
1,250.00 ฿ 1,085.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : 3200-55 ชุดหน้ากากป้องกันยาฆ่าแมลง

599.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : หน้ากากชนิดไส้กรองเดี่ยว HF-51 ไซส์ S/M

525.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : หน้ากากชนิดไส้กรองเดี่ยว HF-52 ไซส์ M/L

650.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
230.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3301K-55 ตลับกรองไอระเหย สารตัวทำละลาย

210.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 3303K-100 ตลับกรองไอระเหยของสารอินทรีย์และกรดแก๊ส

270.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 774 ฝาครอบตลับกรองสารเคมี

80.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 1700 ฐานรองแผ่นกรองอนุภาค

210.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 1744C แผ่นกรอง

95.00 ฿ 80.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากใส้กรองเดี่ยว /ตลับกรองสารเคมี

3M : 1744C แผ่นกรอง 1 กล่อง

1,420.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : หน้ากาก 7502 (ครบชุด)

2,100.00 ฿ 1,749.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากเซฟตี้/งานพ่นสี ทาสี /งานฉีดยาแมลง

3M : หน้ากาก 6200 (ครบชุด)

1,559.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

สินค้าขายดี หน้ากากอนามัย

หน้ากากคาร์บอน 4 ชั้น กรองสารเคมี ฝุ่น PM2.5

350.00 ฿ 279.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : หน้ากาก 7502 + 6001

1,800.00 ฿ 1,519.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

หน้ากากเซฟตี้/งานพ่นสี ทาสี /งานฉีดยาแมลง

3M : หน้ากาก 6200 + 6001

1,290.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)

แว่นตานิรภัย/ครอบตานิรภัย 3M

3M : แว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา TGV01-100

120.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : ชุดหน้ากาก 7502 + 2097

1,550.00 ฿ 1,458.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!

สินค้าขายดี หน้ากากป้องกันสารเคมี

3M : หน้ากาก 7502 + ตลับ 7093C

1,800.00 ฿ 1,569.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
75.00 ฿ 60.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)
Sale!
450.00 ฿ 360.00 ฿ (ราคารวม vat 7%)