เกี่ยวกับเรา - ความเป็นมา

บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จำกัด
http://www.mmssafety.com

ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัย ส่วนบุคคล เราตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จะทำให้ผลของการทำงานมีประสิทธิภาพมากมากยิ่งขึ้น ของผู้ปฎิบัติงาน ฉะนั้น เราจึงคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม และบริการด้วยความรวดเร็วสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและ มาตรฐานสากล เช่น

– มาตรฐานคุณภาพของไทย มอก. (TIS)
– มาตรฐานคุณภาพของยุโรป (CE)
– มาตรฐานคุณภาพของอเมริกา (ANSI)
– มาตรฐานคุณภาพของออสเตรเลีย (AS/NZS)
– มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น (JIS)

บริษัท มั่นมาก โซลูชั่น จำกัด พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการใช้สินค้าเพื่อตรงต่อวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร