เกี่ยวกับเรา - ความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นมาก (MUNMAK LIMITED PARTNERSHIP)
http://www.mmssafety.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นมาก ก่อตั้งปี 2547 ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัย ส่วนบุคคล เราตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จะทำให้ผลของการทำงานมีประสิทธิภาพมากมากยิ่งขึ้น ของผู้ปฎิบัติงาน ฉะนั้น เราจึงคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม และบริการด้วยความรวดเร็วสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตราฐานทั้งในประเทศและ มาตราฐานสากล เช่น
– มาตรฐานคุณภาพของไทย มอก. (TIS)
– มาตรฐานคุณภาพของยุโรป (CE)
– มาตรฐานคุณภาพของอเมริกา (ANSI)
– มาตรฐานคุณภาพของออสเตรเลีย (AS/NZS)
– มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น (JIS)
ห้างหุ้นส่วนมั่นมาก พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการใช้สินค้าเพื่อตรงต่อวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร